Kullanım Şartları

Agreement Between User and Tattykeel

The Tattykeel website is comprised of various web pages operated by Tattykeel.

Tattykeel web sitesi, burada yer alan şartları, koşulları ve bildirimleri değiştirmeden kabul etmenize bağlı olarak size sunmaktadır. Tattykeel web sitesini kullanımınız, tüm bu şartlar, koşullar ve bildirimlerle ilgili anlaşmayı kabul ettiğiniz anlamını taşır.

Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

Tattykeel, Tattykeel web sitesinin sunulduğu şartlar, koşullar ve bildirimlerin, Tattykeel web sitesinin kullanımıyla ilgili ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Üçüncü Taraflara Ait  Sitelere Bağlantılar

Tattykeel web sitesi diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir (“Bağlantılı Siteler”). Bağlantılı Siteler Tattykeel’in kontrolü altında değildir ve Tattykeel, Bağlantılı Sitede yer alan herhangi bir bağlantı veya Bağlantılı Sitede yapılan herhangi bir değişiklik veya güncellemeler dahil, herhangi bir Bağlantılı Sitenin içeriğinden sorumlu değildir. Tattykeel, herhangi bir Bağlantılı Siteden alınan web yayınlarından veya başka herhangi bir yayın şeklinden sorumlu değildir. Tattykeel bu linkleri size sadece kolaylık sağlamak amacıyla sunmaktadır ve herhangi bir bağlantının dahil edilmesi sitenin Tattykeel tarafından onaylanması veya işletmecileri ile herhangi bir ilişki kurması anlamına gelmez.

Yasa Dışı veya Yasaklanmış Kullanım

Tattykeel web sitesini kullanmanızın bir şartı olarak, Tattykeel’e Tattykeel web sitesini bu şartlar, koşullar ve bildirimlerle yasa dışı veya yasak bir amaç için kullanmayacağınızı garanti ediyorsunuz. Tattykeel web sitesini, Tattykeel web sitesine zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek veya başka hiçbir tarafın Tattykeel web sitesini kullanmasını ve kullanmasını engelleyebilecek herhangi bir şekilde kullanamazsınız. Tattykeel web sitesi aracılığıyla kasıtlı olarak sunulmayan veya sağlanmayan hiçbir yolla hiçbir materyal veya bilgi elde edemez veya  ettiremezsiniz.

İletişim Hizmetlerinin Kullanımı

Tattykeel web sitesi, bülten hizmetleri, sohbet alanları, haber grupları, forumlar, topluluklar, kişisel web sayfaları, takvimler ve / veya halkla büyük veya bir grupla (toplu olarak) iletişim kurmanıza olanak tanımak için tasarlanmış diğer mesaj veya iletişim olanaklarını içerebilir. , “İletişim Hizmetleri”, İletişim Hizmetlerini yalnızca belirli İletişim Hizmeti ile ilgili ve uygun olan ileti ve materyalleri göndermek ve almak için kullanmayı kabul edersiniz. Örnek olarak, bir sınırlama olarak değil, bir İletişim Hizmeti kullanırken, şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:

 •  Başkalarının yasal haklarına (gizlilik ve tanıtım hakları gibi) hakaret, kötüye kullanma, taciz etme, takip etme, tehdit etme veya başka bir şekilde ihlal etme.
 • Uygun olmayan şekilde, saygısız, küçük düşürücü, hakları  ihlal edici, müstehcen, uygunsuz veya yasadışı konu, isim, materyal veya bilgi yayınlamak, yüklemek, dağıtmak veya yaymak.
 • Bu konudaki haklara sahip olmadığınız, kontrol edemediğiniz veya gerekli tüm izinleri almadığınız sürece, fikri mülkiyet yasaları (ya da gizlilik haklarıyla) tarafından korunan yazılım ya da diğer materyalleri içeren dosyaları yükleyin.
 • Yüklediğiniz dosyalar, virüs, bozuk dosya veya başka birinin bilgisayarının çalışmasına zarar verebilecek benzer herhangi bir yazılım veya program içerebilir.
 • İletişim Servisi özellikle bu tür mesajlara izin vermediği sürece  herhangi bir ticari amaç için mal veya hizmet almak veya satmak için  reklam veya teklif verin.
 • Anketler, yarışmalar, piramit şemaları veya zincir şeklindeki mektuplar düzenleyin veya iletin.
 • Bildiğiniz veya bilebileceğiniz başka bir kullanıcı tarafından indirilen veya işaretlenen dosya  yasal olarak hiçbir koşulda dağıtılamaz.
 • Yüklenen bir dosyada yer alan sahip bilgilerini, yasal veya diğer uygun bildirimleri veya mülkün adını veya kaynağını veya etiketini içeren etiketleri  okunmayacak şekilde silin.
 • Başka kullanıcıların  İletişim Hizmetlerini kullanmasını ve hizmetlerden yararlanmasını kısıtlayın veya engelleyin.
 • Belirli bir İletişim Servisi için  diğer kullanım kılavuzlarının veya mesleki etik kurallarının ihlali şeklinde kabul edilebilir.
 • E-posta adresleri de dahil olmak üzere başkaları hakkında, izinleri olmadan bilgi toplamak veya toplattırmak.
 • İlgili yasalar veya düzenlemelerin ihlali.

Tattykeel’in İletişim Hizmetlerini izleme yükümlülüğü yoktur. Ancak Tattykeel, bir İletişim Hizmetine gönderilen materyalleri inceleme ve kendi takdirine bağlı olarak materyalleri kaldırma hakkını saklı tutar. Tattykeel, İletişim Servislerinin herhangi birine veya tümüne, herhangi bir sebepten, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkını saklı tutar.

Tattykeel, herhangi bir bilgiyi, yürürlükteki yasaları, düzenlemeleri, yasal işlemleri veya resmi talepleri yerine getirmek için gereken tüm açıklama veya herhangi bir bilgiyi veya materyali kısmen veya tamamen Tattykeel’in içinde yayınlamayı veya kaldırmayı /reddetme hakkını saklı tutar.

Herhangi bir İletişim Hizmetinde kendiniz veya çocuklarınız hakkında kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler verirken daima dikkatli olun. Tattykeel, herhangi bir İletişim Hizmetinde bulunan içeriği, mesajları veya bilgileri kontrol etmemekte veya onaylamamaktadır. Bu nedenle, Tattykeel, İletişim Hizmetlerine ve herhangi bir İletişim Hizmetine katılımınızdan kaynaklanan eylemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yöneticilere ve yetkililere  bu konuda  izin verilmez Tattykeel sözcüsü veya yetkililerin görüşleri mutlaka Tattykeel’in görüşlerini yansıtmaz.

Bir İletişim Hizmetine yüklenen materyaller kullanım, çoğaltma ve / veya yayma ile ilgili olarak belirlenen sınırlamalara tabi olabilir. Materyalleri indirirseniz, bu sınırlamalara uymak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Tattykeel’e Sağlanan veya Tattykeel Web Sitesinde Yayınlanan Malzemeler

Tattykeel  kendisine  sizin sunduğunuz malzemelerin (geri bildirim ve öneriler dahil) sahipliğini iddia etmez veya herhangi bir Tattykeel web sitesine veya ilgili hizmetlerine (toplu olarak “Gönderimler”) göndermez, yüklemez  veya gönderemez. Ancak, kendiniz gönderinizi göndererek, yükleyerek, bilgileri girerek, sağlayarak Tattykeel’e, bağlı şirketlerine ve gönderiminizi, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri de içeren haklar da dahil olmak üzere, İnternet işletmelerinin işleyişiyle bağlantılı olarak kullanma izni vermektesiniz. Gönderinizi dağıtın, iletin, herkese açık bir şekilde gösterin, herkese açık olarak yapın, çoğaltın, düzenleyin, tercüme edin ve yeniden biçimlendirin; ve isminizi gönderinizle bağlantılı olarak yayınlayın.

Gönderinizin kullanımına ilişkin olarak burada belirtildiği şekilde tazminat ödenmez. Tattykeel, verebileceğiniz herhangi bir gönderiyi  göndermek veya kullanmak yükümlülüğü altında değildir ve Tattykeel’in takdirine bağlı olarak herhangi bir gönderim herhangi bir zamanda kaldırabilir

Gönderinizi göndererek, yükleyerek, girerek, sağlayarak veya göndererek, gönderme belgenizin tüm haklarının bu bölümde açıklandığı şekilde kontrol edildiğini garanti edersiniz.Bunlarla sınırlı olmayan tüm haklarınız için gönderinizi yükleyiniz, bilgileri,nizi giriniz ve kayıt olunuz.

Sorumluluk Reddi Beyanı

Tattykeel web sitesinde bulunan ya da mevcut bilgiler, yazılım, ürünler ve hizmetler yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Değişiklikler periyodik olarak buradaki bilgilere eklenir. Tattykeel ve / veya tedarikçileri, Tattykeel web sitesinde herhangi bir zamanda iyileştirmeler ve / veya değişiklikler yapabilir. Tattykeel web sitesi aracılığıyla alınan tavsiyeler kişisel, tıbbi, yasal veya finansal kararlara güvenilemeli  ve sizin durumunuza göre özel tavsiye için bir uzmana danışmalısınız

Tattykeel ve / veya tedarikçileri, Tattykeel web sitesinde bulunan bilgilerin, yazılımların, ürünlerin, hizmetlerin ve ilgili grafiklerin herhangi bir amaç için uygunluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği, zamanlamasıyla ilgili ve doğruluğu hakkında hiçbir beyanda bulunmaz. Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, tüm bu bilgiler, yazılımlar, ürünler, hizmetler ve ilgili grafikler, hiçbir garanti veya koşul olmaksızın “olduğu gibi” temin edilmiştir. Tattykeel ve / veya tedarikçileri bu bilgi, yazılım, ürünler, hizmetler ve satılabilirlik ile ilgili tüm garantiler veya satılabilirlik koşullarını, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmeme dahil olmak üzere tüm garantileri ve koşulları reddeder.

Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Tattykeel ve / veya tedarikçileri doğrudan, veya dolaylı hiçbir şekilde, cezai, tesadüfi, özel, sonuçta ortaya çıkan zararlardan veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanım kaybına ilişkin zararlar da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde  sorumlu tutulamaz. Ayrıca Tattykeel web sitesi, Tattykeel web sitesini veya ilgili hizmetleri kullanmanın gecikmesi veya yetersizliği, hizmetlerin sunulması veya verilmemesi veya Tattykeel web sitesi aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım, ürün, hizmet ve ilgili grafik için Tattykeel web sitesinin kullanımı, ister sözleşmeye dayalı,ister ihmal halinde olsa bile kesin sorumluluk veya başka bir şekilde dahi  Tattykeel’e veya tedarikçilerinden herhangi birine zarar olasılığı bildirilmiş olsa bile sorumluluk altında değildir. Bazı eyaletler / yargı bölgeleri, dolaylı veya olası zararlar için yükümlülüğün hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir. Tattykeel web sitesinin herhangi bir bölümünden veya bu kullanım koşullarından herhangi birinden memnun değilseniz, tek ve münhasır çözüm yolunuz kullanmaya son vermektir.

Servis İrtibat: tattykeel@tattykeel.com.au

Sonlandırma / Erişim Kısıtlaması

Tattykeel, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, Tattykeel web sitesine ve ilgili hizmetlere veya herhangi bir bölümüne erişiminizi sonlandırma hakkını saklı tutar.

Genel

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu anlaşma NSW, Avustralya Eyaleti yasalarına tabidir ve bu nedenle, web sitesinin kullanımından doğan veya bu tür bir anlaşmazlıkla ilgili tüm ihtilaflarda Avustralya’daki mahkemelerin münhasır yargı yetkisini ve yerini kabul etmiş sayılırsınız.

Tattykeel web sitesinin kullanımı, bu paragrafın sınırlandırılmaması da dahil, bu hüküm ve koşulların tüm hükümlerine etki etmeyen herhangi bir yargı yetkisinde yetkisizdir. Bu anlaşma veya Tattykeel web sitesinin kullanılması sonucunda sizinle Tattykeel arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi bulunmadığını kabul edersiniz. Tattykeel’in bu sözleşmeyi yerine getirmesi, mevcut yasalara ve yasal işlemlere tabidir ve bu sözleşmede yer alan hiçbir şey, Tattykeel’in hükümet, mahkeme ve kanun uygulayıcı taleplerine veya Tattykeel web sitesini kullanımınızla ilgili olarak kullanımına ilişkin bilgiler veya belirtilenlere uyma hakkını geçersiz kılmaz veya bu kullanım için Tattykeel tarafından toplanmıştır. Bu sözleşmenin herhangi bir bölümünün, yukarıda belirtilen garanti feragatnameleri ve sorumluluk sınırlamaları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili yasaya uygun olarak geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, geçersiz veya uygulanamaz hüküm, geçerli, uygulanabilir bir hüküm ile değiştirilmiş sayılır. Asıl hükmün amacı ve anlaşmanın geri kalanı yürürlükte kalmaya devam eder.

Burada aksi belirtilmediği sürece, bu anlaşma, Tattykeel web sitesine ilişkin olarak kullanıcı ile Tattykeel arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve Tattykeel ile ilgili olarak, kullanıcı ile Tattykeel arasında elektronik, sözlü veya yazılı olsun, önceki veya çağdaş iletişim ve tekliflerinin yerine geçer. İşbu sözleşmenin ve elektronik ortamda verilen herhangi bir bildirimin basılı bir versiyonu, işbu sözleşmeye dayanarak veya bunlarla ilgili olarak adli veya idari işlemlerde kabul edilebilir ve başlangıçta üretilen ve tutulan diğer ticari belgeler ve kayıtlarla aynı şartlara tabidir.Bu anlaşmanın ve ilgili tüm belgelerin İngilizce olarak düzenlenmesi tarafların açık dileğidir.

Telif Hakkı ve Ticari Marka Bildirimleri:

Tattykeel web sitesinin tüm içeriği: Telif Hakkı 2019 Tattykeel ve / veya tedarikçileri. Her hakkı saklıdır.

Ticari Markalar

Burada adı geçen gerçek şirketlerin ve ürünlerin adları, sahiplerinin ticari markaları olabilir.

Burada gösterilen örnek şirketler, organizasyonlar,

ürünler, insanlar ve olaylar hayal ürünüdür. Hiçbir gerçek şirket, organizasyon, ürün, kişi veya olayla hiçbir ilişki kurması amaçlanmamıştır.

Burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.