Angus

Tattykeel Angus Damızlık 2014 yılı itibarı ile faaliyete kurulmuş, ilk damızlıklar Kanada Miller Wilson Angus çiftliğinden getirilerek üretime başlanmıştır. 

Angus üretimindeki temel hedef; meraya dayalı besleme ile besi süresini merada tamamlamış hayvanlar üretmektir. Bu amaçla yapısal özellikleri (konformasyonu)  güçlü, et kalitesi ve karkas özellikleri gelişmiş hayvanlara odaklanırken büyüme ve gelişme oranları yüksek hayvanları geliştirmeye önem verilmiştir.

Damızlık et sığırcılığında Tattykeel nispeten yeni olsa da damızlık koyun yetiştiriciliğindeki temel damızlık yetiştirme prensiplerini sığırcılıkta da aynı şekilde titizlikle uygulamaktadır. Yetiştirme ilkleri ve kusursuz damızlık üretim stratejisi Tattykell şirketinin en belirleyici özelliği ve başarısının sırrını oluşturmaktadır.

Boğa Sperma ve Embriyo satışları özel olarak satışa sunulmuştur.

Dameron First Impression X MAF Miss Jetstream 2928 Spermalarımızın satışı yapılmaktadır

2018 Dubbo Fuarında Elit  Sığır ve Koyunlar

Tattykeel Global M14

Tattykeel Global M14

MAF First Impression 4420 – Canadian Show Bull of the Year 2016

MAF First Impression 4420 – Kanada Boğa Fuarı, Yıl  2016

Tayykeel Angusların kökeni Elit Dişilere dayanmaktadır.

Miss Essence 61W

Miss essence 61W numaralı Damızlık

Miss Essence 63W

Miss Essence 63W numaralı Damızlık